Lokalhistorisk Forening, Historisk Forening for Løgumkloster kommune

Billedprojekt

Der ligger mange billeder i arkivet, men alligevel er der mange huse, gårde og andre bygningsværker i vores område (den gamle Løgumkloster Kommune) som vi ikke har billeder af.

Der sker jo også hele tiden forandringer i ejendommenes udseende, så for at kunne fortælle bygningernes historie er det godt med flere forskellige billeder af samme ejendom.

Gamle billeder

Hvis du har billeder liggende af ejendomme m.m. i kommunen vil vi gerne høre fra dig. Vi vil selvfølgelig gerne have originalbillederne, men vil også gerne blot låne dem til kopiering.

Vi vil også gerne have interiørbilleder, både fra beboelser og arbejdspladser.

Gamle billeder er også billeder, der kun er få år gamle.

Jo flere oplysninger vi har om hvert billede, jo bedre, derfor vil vi gerne have så mange af følgende oplysninger som muligt:

Ejendommens nuværende adresse

Tidspunkt får hvornår billedet er taget (ca. årstal)

Fotografens navn

Hvis der er personer på billedet: deres navne og eventuel tilknytning til stedet.

En liste med beboere og ejere gennem tiden.

Arkivets medarbejder Esben Lauritzen har i løbet af 2009/2010 fotograferet alle huse i Gl. Løgumkloster kommune.