Vi har netop modtaget årsskriftet for 2024 fra trykkeriet, så i løbet af de næste uger vil det blive fordelt til vores medlemmer.

Samtidig opkræves kontingentet for 2024. Det er uforandret 100 kr pr. husstand; for medlemmer, der er bosiddende udenfor Tønder Kommune kommer der 30 kr til i forsendelsesudgifter.


Sparekassen i Løgumkloster er blevet overtaget af Bredebro Sparekasse, og i den forbindelse blev vores kontonummer ændret, så hvis I betaler kontingentet pr bankoverførsel skal i anvende nummeret: 9827 8201702691 (det er kun det sidste ciffer i registreringsnummeret, der er ændret). Vores MobilPay nummer er også ændret til:8260GR.

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum er der udgivet en bog med billeder og fortællinger om ejendomme i hele kommunen. Bogen udleveres til foreningens medlemmer, og den kan købes hos foreningen og hos den lokale bogbandler for 150 kr. En god ide til en julegave.


Bogen er udgivet med støtte fra:

Sparekassen Løgumklosters Fond

Gøglerpræsten Pastor A. Bork Hansens Mindefond

Lions Løgumkloster

og anonyme givere


Foreningen takker for støtten til bogen.

Tirsdag, den 22. november fejrede vi foreningens 50 årige beståen.


Festen blev holdt i Refugiets havesal og der deltog 85. Formanden, Vagn Lauritzen bød velkommen, og efter fællessang "Hvor smiler fager den danske kyst" præsenterede Allan Honoré foreningens jubilæumsbog, og derefter fortalte Frede Gotthardsen om Foreningens tilblivelse og udviklingen frem til i dag.

Efter kaffen blev Allan Honoré udnævnt til æresmedlem for hans store engagement i foreningen.


Sten Haarløv tog også ordet og roste foreningen og arkivet for det store arbejde og han fremhævede specielt de skiftende interessante udstillinger i arkivets vinduer.

Historisk Forening har udgivet hæfte om Genforeningen i Løgumkloster. Kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, Mellemgade 4. Pris kr. 25,00