Bestyrelse og medarbejdere

Bestyrelsen:


Formand: Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56, 74744303 7 21482043

Sekretær: Ulla Hasberg, Ved Møllen 15, 61103093

Kasserer: Aase F. Wommelsdorff, Jernbanevej 10, 24663242

               Allan Honoré, Møllegade 15, 74744724

               Marion Ohlsen, Markledgade 10, 23455067

Arkivet:

Arkivleder: Frede Gotthardsen, Ringgade 15, 74744204

Arkivets styrelse udgøres af Historisk Forenings Bestyrelse samt Esben Lauritzen.

Medarbejdere:

 

Aase F. Wommelsdorff

Allan Honoré

Bodil Nielsen

Brigitte Jensen

Esben Lauritzen

Hans Jacob Jacobsen

Karin Lauritzen

Marion Mikkelsen Ohlsen

Mona Jørgensen 

Ulla Hasberg

Vagn Lauritzen

Mødekalender (vejledende):


Alle møder er fælles styrelsesmøder for arkivet og bestyrelsesmøder for foreningen.


Arkivets årsmøde. Onsdag i uge 4.
Forårssæsonen fastlægges. Årsskrift planlægges. Generalforsamling fastsættes (dato).


Onsdag uge 23.
Sensommerudflugt og eventuelle andre arrangementer i efteråret planlægges.

Generalforsamling i Foreningen fastlægges endeligt.


Onsdag uge 41.
Generalforsamlingen planlægges i detaljer.
Arbejdet frem til årsmødet i januar behandles.


Onsdag uge 44.

Konstituering efter generalforsamlingen. 
Opsamling af punkter fra generalforsamlingen.